MT-713 v.2 – bateryjny, energooszczędny moduł pomiarowy i rejestrujący z transmisją GPRS

 • Temperatura pracy -20o…+55oC
 • Transmisja pakietowa GSM/GPRS i SMS
 • Integralny modem GSM 850/900/1800/1900 z systemem autonomicznego logowania się do sieci GPRS
 • 5 wejść dwustanowych/licznikowych z możliwością podłączenia zestyków beznapięciowych (np. wyjść impulsowych przepływomierzy)
 • 3 wejścia analogowe 0-5 VDC z konfigurowanymi progami alarmowymi i histerezą
 • 2 wyjścia sterujące
 • Kluczowane źródło napięcia 0-5 VDC i 15/24 ** dla zewnętrznych przetworników analogowych
 • Czujnik otwarcia obudowy
 • Opcjonalne źródło napięcia 15/24 VDC dla zewnętrznych przetwoników analogowych
 • Wewnętrzny pomiar temperatury
 • Inteligentny rejestrator danych (4/8 MB pamięci Flash, min. okres zapisu 1 s)
 • Konfigurowane harmonogramy i zdarzenia inicjujące pomiary i transmisję danych
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC
 • Zasilanie bateryjne (ogniwa alkaliczne lub litowe), wymienne
 • Opcjonalne zasilanie zewnętrzne
 • 32 elementowe tablice operacji bitowych (OR, AND, XOR, NOP, END)
 • Inteligentne zarządzanie energią
 • Port USB do lokalnej konfiguracji
 • Opcjonalny odbiornik GPS
 • Opcjonalny interfejs komunikacyjny (RS-485)
 • Obudowa IP-67
 • Gniazdo antenowe typu SMA
 • Przyjazne oprogramowanie konfiguracyjne i komunikacyjne
 • Oprogramowanie do zdalnego zarządzania poprzez GPRS
 • Zdalna aktualizacja oprogramowania firmware

MT-713 to bateryjny moduł pomiarowy, rejestrujący i transmisyjny najnowszej generacji. Podobnie jak inne moduły z rodziny MT, charakteryzuje się nowoczesnością konstrukcji, zaawansowaniem technologicznym, nowatorskimi rozwiązaniami, łatwością samodzielnego konfigurowania i integrowania z systemami gromadzenia i przetwarzania danych. Możliwości inicjowanego przez moduł przekazu danych (tzw. transmisja spontaniczna lub zdarzeniowa) pozwalają zminimalizować koszty transmisji i zużycie energii, przyczyniając się do zwiększenia czasu pracy na bateriach wewnętrznych. Prosta, zwarta, konstrukcja zamknięta w plastikowej obudowie o klasie ochrony IP-67 umożliwia bezpośrednią instalację modułu w trudnych warunkach środowiskowych, w miejscach pozbawionych zasilania zewnętrznego (np. w komorach pomiarowych sieci wodociągowej). Zintegrowany, wymienny przez użytkownika zestaw baterii może wystarczyć nawet na 10 lat pracy (dla baterii litowych i konfiguracji zorientowanej na oszczędność energii). Poziom napięcia baterii jest stale monitorowany i przekazywany wraz z danymi pomiarowymi.

Moduł MT-713 wyposażony jest w 5 wejść dwustanowych/licznikowych (przystosowanych do współpracy ze stykiem beznapięciowym, np. impulsatora wodomierza) oraz 3 wejścia analogowe umożliwiające pomiar takich parametrów jak ciśnienie, temperatura, poziom itd. Kluczowane źródło napięcia zasilającego wejścia analogowe tylko na krótki czas pomiaru oraz wyjścia umożliwiające m.in. sterowanie zasilaniem zewnętrznych przetworników pomiarowych to rozwiązania, które w połączeniu z deaktywacją modemu GSM/GPRS poza chwilami transmisji pozwalają uzyskać niezwykle niskie zużycie energii. Dane pomiarowe mogą być rejestrowane z precyzyjnym stemplem czasowym w nieulotnej pamięci Flash, zgodnie z harmonogramem czasowym lub zdarzeniowo. Poza funkcjami pomiarowymi moduł może także zgłaszać stany alarmowe, jak: otwarcie obudowy, nieautoryzowane otwarcie komory, długookresowy brak przepływu, przekroczenie zadanego poziomu, przekroczenie zadanej temperatury itp. Zasoby i funkcjonalność modułu MT-713 mogą być optymalizowane dla konkretnych zastosowań dzięki wielu dostępnym opcjom (pakiety 3 lub 6* baterii litowych lub alkalicznych, antena wewnętrzna, pokrywa nieprzezroczysta, interfejs komunikacyjny dla urządzeń zewnętrznych, odbiornik GPS). Z modułem dostarczane jest bezpłatnie przyjazne środowisko konfiguracyjne, oprogramowanie komunikacyjne z otwartymi interfejsami OPC/ODBC/CSV oraz oprogramowanie do zdalnego zarządzania poprzez GPRS. Użytkownik może w pełni korzystać z nowych wersji oprogramowania firmware dzięki funkcji zdalnej aktualizacji modułów.

 • 5 wejść dwustanowych/licznikowych z możliwością podłączenia zestyków beznapięciowych (np. wyjść impulsowych przepływomierzy)
 • 3 wejścia analogowe 0 – 5 VDC z konfigurowanymi progami alarmowymi i histerezą
 • Opcja /HV umożliwiająca podłączenie 2 sygnałów 4-20 mA poprzez wewnętrzny konwerter sygnału
 • 2 wyjścia sterujące
 • Kluczowane źródło napięcia 0-5 VDC i 15/24 * dla zewnętrznych przetworników analogowych (*opcja)
 • Opcjonalny interfejs komunikacyjny (RS-485, Modbus RTU Master)
 • Wewnętrzny pomiar temperatury
 • Rejestrator danych
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC
 • Zasilanie bateryjne (ogniwa alkaliczne lub litowe), wymienne. Opcjonalnie możliwość zasilania z zewnętrznych źródeł zasilania 7-30 VDC
 • 32 elementowa tablica operacji bitowych i arytmetycznych
 • Port mikro USB do lokalnej konfiguracji i aktualizacji oprogramowania wewnętrznego
 • Opcjonalny odbiornik GPS
 • Obudowa IP-67
 • Gniazdo antenowe SMA
 • Transmisja pakietowa GSM/GPRS i SMS
 • Konfigurowalne zasoby wejść/wyjść binarnych oraz wejść analogowych
 • Rejestrator danych zapisujący zdarzenia w pamięci flash
 • Możliwość zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych oraz aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (OTA)
 • Praca licznikowa wejść binarnych
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem (lista uprawnionych numerów IP i telefonów, opcjonalnie hasło)
 • Praca zdarzeniowa według konfigurowanych reguł i według harmonogramów
 • SMSy o dynamicznej treści
 • Montaż naścienny, obudowa ABS, stopień ochrony IP67
 • Określanie lokalizacji w oparciu o opcjonalny odbiornik GPS
 • Zasilanie bateryjne, wewnętrzne. Opcjonalnie możliwość zasilania z zewnętrznych źródeł zasilania 7-30 VDC
 • Przyjazne narzędzia konfiguracyjne